Prezydium Rady Rodziców:

Dorota Modzelewska - przewodniczący

Ewa Florczyk - zastępca przewodniczącego

Marcin Muzyk - sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

Dorota Cencelewicz - przewodniczący

Anna Chojnowska - członek

Barbara Korolczuk - członek

 

W roku szkolnym 2018/2019 ustalono następujące składki na Radę Rodziców:

  • pierwsze dziecko - 60zł
  • dwoje dzieci w szkole - 40zł
  • troje dzieci i więcej w szkole - po 20zł

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna i może być wpłacana w dowolnej wysokości (niekoniecznie w tej przedstawionej powyżej). Zachęcamy do opłacania składki. Pieniądze pozyskane w ten sposób zostaną wykorzystane do realizacji potrzeb uczniów.

 

Nr konta Rady Rodziców:

Bank  Spółdzielczy w Łomży

85 8757 0001 0005 7525 2000 0010