Główne cele pracy Szkolnego Koła Caritas im. św. Wincentego a Paulo Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży

 • pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o miłosierdziu Bożym,
 • uwrażliwianie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, duchowej i materialnej,
 • kształtowanie osobowości ucznia Jezusa na wzór Samarytanina,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i pogłębianie swojej przyjaźni z Jezusem poprzez regularne praktyki religijne,
 • współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, Parafialnym Zespołem Caritas, Centrum Rehabilitacji w Łomży i innymi organizacjami społecznymi,
 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie pomocy,
 • dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez kontakty i współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami zagranicznymi.
Termin realizacji                                               Zadania                                                     
Wrzesień
 • Spotkanie organizacyjne: zaznajomienie z programem SKC, podsumowanie wakacyjnych warsztatów „Ptaki 2015”.
 • Udział w VIII Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymce SKC do Sanktuarium Maryjnego w Płonce Kościelnej.
 • Wspomnienie św. Wincentego a Paulo - patronalne święto wspólnoty SKC SP nr 7.
 • Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - rozwijanie talentów recytatorskich.
 • Udział opiekunów w Diecezjalnym spotkaniu formacyjnym
Październik
 • Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży. Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących.
 • Katecheza : Niepełnosprawni i potrzebujący są wokół nas.
 • Czynne uczestnictwo w nabożeństwach październikowych.
 • Udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy  Religijnej ,,Święta Rita- Róża w Ogrodzie Jezusa’’ (konkurs muzyczny - etap szkolny)
Listopad
 • „Zgadnij kim jestem” – udział w IV spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
 • Przygotowanie do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - „Święta Rita- Róża w Ogrodzie Jezusa”.
 • Historia kościoła lokalnego – z wizytą w katakumbach (spotkanie z ojcami kapucynami).
 • Przygotowanie SKC do dnia  św. Mikołaja.
Grudzień
 • WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM .
 • Spotkanie Opłatkowe.
 • Współpraca z Parafialnym Zespołem CARITAS. Udział w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności pod hasłem
 • Udział w akcji „Noworoczny dar serca”
Styczeń
 • Dzień Babci i Dziadka: spotkanie dla osób starszych, przeżywających jesień życia.
 • Udział w VIII balu charytatywnym: zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci przebywających w szpitalach.
 • Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Wyjście do klasztoru oo. kapucynów – podziwiamy  ruchomą szopkę
Luty
 • Uroczyste Obchody Światowego Dnia Chorego – udział we Mszy św. i odwiedziny osób chorych.
 • Spotkanie formacyjno – informacyjne dla opiekunów SKC.
 • Katecheza: Sługa miłosierdzia – wzorce ewangeliczne.
 • Diecezjalny etap Konkursu Wiedzy Religijnej – „Święta Rita- Róża w Ogrodzie Jezusa”.
Marzec
 • Uczestnictwo w akcji : Jałmużna Wielkopostna.
 • WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI.
 • Dzień skupienia dla członków SKC, połączony z drogą krzyżową.
 • Wielkanocne spotkanie SKC z osobami ubogimi lub niepełnosprawnymi.
Kwiecień
 • Uroczysta Msza św. z okazji Patronalnego Święta Caritas.
 • Kształtowanie wrażliwości misyjnej poprzez projekcje filmów o tematyce społecznej, np. „Dzieci Afryki”.
 • Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania i zadań Diecezjalnego Ośrodka CARITAS – spotkanie z pracownikami Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha w Łomży.
 • Co to znaczy być świętym? Rocznica kanonizacji Jana Pawła II.
Maj
 • Integracja: wspólna majówka dla członków SKC.
 • Kim jesteś MAMO? Dzień Matki.
 • Przygotowania do wakacyjnych warsztatów SKC.
 • W maju oddajemy cześć Maryi Królowej Polski – nawiedzenie groty Matki Bożej przy klasztorze ss.  Benedyktynek. Udział w nabożeństwie majowym
Czerwiec 
 • Dzień Dziecka
 • Spotkanie z poezją ,,Miłość spotkała Miłość”
 • Zbiórka używanych podręczników dla ubogich uczniów.
 • Zabawa pożegnalna : wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy SKC.

 Opiekunowie: Iwona Sienicka