Główne cele pracy Szkolnego Koła Caritas im. św. Wincentego a Paulo Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży 

rok szkolny 2017/2018

  • pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o miłosierdziu Bożym,
  • uwrażliwianie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, duchowej i materialnej,
  • kształtowanie osobowości ucznia Jezusa na wzór Samarytanina,
  • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i pogłębianie swojej przyjaźni z Jezusem poprzez regularne praktyki religijne,
  • współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, Parafialnym Zespołem Caritas, Centrum Rehabilitacji w Łomży i innymi organizacjami społecznymi,
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie pomocy,
  • dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez kontakty i współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami zagranicznymi.

 Termin realizacji

 Zadania

Wrzesień

·        Pozyskanie nowych członków Szkolnego Koła Caritas

·        Spotkanie organizacyjne; zapoznanie z planem działań SKC i PZC Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

·        Udział w akcji – KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA.

Październik

·        Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży - Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących.

·        Październik – miesiącem różańca świętego. Czynny udział w modlitwie różańcowej.

·        Wyjście na cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed 1 listopada.

Listopad

·        Przygotowanie do konkursu: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – etap szkolny

·        DZIEŃ WOLONTARIUSZA udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Diecezjalny konkurs o Św. Teresie w kategorii muzycznej i plastycznej.

·        Modlitwa za zmarłych w katakumbach u O.O Kapucynów.

Grudzień

·        WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM .

·        Udział w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności  pod hasłem POMAGAM.

·        Udział w akcji „Noworoczny dar serca”

Styczeń

·        Dzień Babci i Dziadka: spotkanie opłatkowe z osobami  starszymi, przeżywających jesień życia przy parafii Miłosierdzia Bożego

Luty

·        Udział w BALU CHARYTATYWNYM SKC – mój Dar serca dla chorych dzieci.

·        Uroczyste Obchody XXVI  Światowego Dnia Chorego – udział we Mszy św. i odwiedziny osób chorych.

·        Konkurs wiedzy o św. Teresie – etap diecezjalny

Marzec

·        Akcja : Jałmużna Wielkopostna

·        WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI.

·        Dzień skupienia dla członków SKC połączony z nabożeństwem Drogi Krzyżowej.

Kwiecień

·        Przygotowanie Uroczystej Mszy św. z okazji Patronalnego Święta Caritas – Niedzieli Miłosierdzia.

·        Wizyta u Sióstr szarytek posługujących w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Maj

·        Zbiórka żywności

·        Nawiedzenie groty Matki Bożej przy klasztorze ss.  Benedyktynek. Udział w nabożeństwie majowym.

Czerwiec

·        Dzień Dziecka SKC.

·        Podsumowanie przeprowadzonych akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy: wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy SKC.

·        Wakacyjna akcja Caritas

Opiekun: Małgorzata Górska