Główne cele pracy

Szkolnego Koła Caritas im. św. Wincentego a Paulo

Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży

 

 • pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o miłosierdziu Bożym,
 • uwrażliwianie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, duchowej
  i materialnej,
 • kształtowanie osobowości ucznia Jezusa na wzór Samarytanina,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i pogłębianie swojej przyjaźni z Jezusem poprzez regularne praktyki religijne,
 • współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, Parafialnym Zespołem Caritas, Centrum Rehabilitacji w Łomży i innymi organizacjami społecznymi,
 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie pomocy,
 • dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez kontakty
  i współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami zagranicznymi.

 

 

 

  Termin realizacji

 

  Zadania

 

  Wrzesień

·         Spotkanie organizacyjne; zapoznanie z planem działań SKC i Parafialnym Zespołem Carita.

·         Podsumowanie wakacyjnych warsztatów.

·         Udział opiekuna SKC w warsztatach szkoleniowo – formacyjnych.

·         Wspomnienie św. Wincentego a Paulo – patronalne święto wspólnoty SKC.

·         Udział w zbiórce żywności – KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA.

  Październik

 • Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży - Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących.
 • Październik – miesiącem różańca świętego. Czynny udział  w nabożeństwie różańcowym.
 • Wyjście na cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed 1 listopada.
 • Opieka nad pomnikiem Sybiraka – miejsca Pamięci Ofiar Sybiru.

  Listopad

·         Przygotowanie do  Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ( etap szkolny).

·         DZIEŃ WOLONTARIUSZA udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych  ze społecznością lokalną.

·         Modlitwa za zmarłych w katakumbach u O.O Kapucynów.

  Grudzień

·         WIGILIJNE DZIEŁO POMOCYDZIECIOM .

·         Udział w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności pod hasłem POMAGAM.

·         Udział w akcji „Noworoczny Dar Serca”

  Styczeń

·         Dzień Babci i Dziadka: spotkanie opłatkowe z osobami  starszymi, przeżywających jesień życia przy parafii  pw. Miłosierdzia Bożego

  Luty

·         Udział w BALU CHARYTATYWNYM  SKC – mój dar serca dla chorych dzieci.

·         Uroczyste Obchody XXVI  Światowego Dnia Chorego – udział we Mszy św. i odwiedziny osób chorych.

·         Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej .

  Marzec

·         Akcja : Jałmużna Wielkopostna

·         WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI.

·         Dzień skupienia dla członków SKC połączony z nabożeństwem Drogi Krzyżowej.

  Kwiecień

·         Przygotowanie uroczystej Mszy św. z okazji Patronalnego Święta Caritas – Niedzieli Miłosierdzia.

·         Pogłębienie wiedzy na temat misji i posłannictwa Zgromadzenia zakonnego Sióstr Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo.

  Maj

·         Wakacyjna Zbiórka Żywności.

·         Pogłębianie kultu Matki Bożej  poprzez udział w nabożeństwie majowym.

  Czerwiec

·         Dzień Dziecka SKC.

·         Podsumowanie przeprowadzonych akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy: wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy SKC.

·         Wakacyjna akcja Caritas

 

                                                                                                            Małgorzata Górska