• Klasy z najwyższą średnią ocen: VC (4,82), VIA (4,67), IVB (4,67), VIB (4,64)
 • Liczba ocen: celujące – 616, bardzo dobre – 1308, dobre – 805, dostateczne – 536, dopuszczające – 256, niedostateczne – 12
 •  

  Najlepsi uczniowie (średnia ocen 5,0 i wyższa oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe)

  z klasy 4A:

  Kamila Popkowska (wzorowe,  5,54)

  Karolina Szczubełek (wzorowe, 5,54)

  Dominik Ulatowski (wzorowe, 5,27)

  Wiktoria Bugowska (wzorowe, 5,18)

  Arkadiusz Podbielski (wzorowe 5,09)

  Krzysztof Makaruk (bardzo dobre 5,09)

  Adrian Chojnowski (bardzo dobre 5,0)

   

  z klasy 4B:

  Wiktor Kisiel (wzorowe 5,7)

  Magdalena Głębocka (wzorowe 5,4)

  Kamil Kossakowski (wzorowe 5,4)

  Karolina Sokołowska (wzorowe 5,4)

  Amelia Wądołkowska (wzorowe 5,4)

  Maja Polkowska (wzorowe 5,3)

  Katarzyna Cwalina (wzorowe 5,1)

  Kaja Sienkiewicz (wzorowe 5,1)

  Filip Nitkowski (bardzo dobre 5,4)

  Aleksandra Niklewicz (bardzo dobre 5,2)

  Aleksandra Godlewska (bardzo dobre 5,0)

  Kacper Święcki bardzo (dobre 5,0)

   

  z klasy 4C:

  Ada Bagińska (wzorowe 5,45)

  Wiktoria Brzóska (wzorowe 5,45)

  Julia Kowalewska (bardzo dobre 5,18)

  Martyna Runo (wzorowe 5,0)

  Igor Podstolski (bardzo dobre 5,55)

  Kacper Wądołkowski (bardzo dobre 5,27)

  Pamela Dybikowska (bardzo dobre 5,09)

  Nikola Tomaszewska (bardzo dobre 5,0)

   

  z klasy 4D:

  Bartosz Rupacz (wzorowe 5,55)

   

  z klasy 5A:

  Maria Domańska (wzorowe 5,45)

  Gabriela Kumorowska (wzorowe 5,27)

  Jakub Trawiński (wzorowe 5,18)

  Łukasz Konopka (wzorowe 5,09)

  Stanisław Duchnowski (bardzo dobre 5,18)

   

  z klasy 5B:

  Martyna Jankowska (wzorowe 5,45)

  Amelia Kiersztan (bardzo dobre 5,27)

   

  z klasy 5C:

  Monika Marcińczyk (wzorowe 5,73)

  Zuzanna Rostkowska (wzorowe 5,73)

  Dominka Przesław (wzorowe 5,55)

  Krzysztof Szałkowski (wzorowe 5,45 )

  Gabriela Ursin (wzorowe 5,27)

  Julia Kłys (wzorowe 5,09)

  Jakub Zysk (wzorowe 5,09)

  Stanisław Rytel (bardzo dobre 5,09)

  Amelia Andrychowska (bardzo dobre 5,27)

  Małgorzata Kordowska (bardzo dobre 5,09)

  Michał Szyszko (bardzo dobre 5,0)

   

  z klasy 5D:

  Wojciech Kielich (wzorowe 5,27)

  Jakub Wleciał (wzorowe 5,27)

  Mateusz Napiórkowski (wzorowe 5,09)

   

  z klasy 5E:

  Wiktoria Filipkowska (wzorowe 5,55)

  Aleksandra Rupacz (wzorowe 5,45)

  Kacper Mocarski (wzorowe 5,18)

  Maksymilian Kucharski (wzorowe 5,09)

  Ewa Piankowska (wzorowe 5,09)

  Zuzanna Zysk (bardzo dobre 5,18)

   

  z klasy 6A:

  Piotr Jacak (wzorowe 5,82)

  Kacper Łempicki (wzorowe 5,82)

  Szymon Borawski (wzorowe 5,64)

  Damian Wróblewski (wzorowe 5,45)

  Aleksandra Matys (wzorowe 5,36)

  Mateusz Lewko (wzorowe 5,27)

  Maciej Tyborowski (wzorowe 5,27)

  Alicja Pietruszewska (wzorowe 5,09)

  Fabian Loyzance (wzorowe 5,18)

  Maksymilian Rajkowski (bardzo dobre 5,09)

  Julian Narewski (bardzo dobre 5,0)

  Kacper Poreda (bardzo dobre 5,0)

   

  z klasy 6B

  Kamil Dobrowolski (wzorowe 5,5)

  Karol Kowalewski (wzorowe 5,5)

  Urszula Sulkowska (wzorowe 5,5)

  Emilia Babiel (wzorowe 5,4)

  Agata Domańska (wzorowe 5,4)

  Piotr Plona (wzorowe 5,3)

  Sebastian Łada (wzorowe 5,2)

  Jakub Rogiński (wzorowe 5,2)

  Bartosz Janicki (wzorowe 5,1)

  Paweł Plona (wzorowe 5,1)

  Maciej Siedlanowski (wzorowe 5,0)

  Sylwia Mierzejewska (bardzo dobre 5,2)

  Jakub Nawrocki (bardzo dobre 5,0)

  Kacper Baczewski (bardzo dobre 5,0)

   

  z klasy 6C:

  Michał Marcińczyk (wzorowe 5,64)

  Wiktor Świderski (wzorowe 5,36)

  Inga Wawrzynkowska (wzorowe 5,27)

  Julia Batko (wzorowe 5,09)

  Natalia Iwaniuk (wzorowe 5,0)

  Zuzanna Poteraj (bardzo dobre 5,36)

  Paweł Koczyński (bardzo dobre 5,27)

  Hubert Szymański (bardzo dobre 5,09)

  Krzysztof Chrapowicz (bardzo dobre 5,0)

   

  z klasy 6D:

  Sandra Kuklińska (wzorowe 5,3)

  Filip Bagiński (wzorowe 5,18)

  Michalina Sęk (wzorowe 5,18)

  Kamil Konopka