Nagrody z rąk pani dyrektor otrzymali:

  • Laureaci Statuetki Adasia - nagrody dla najwybitniejszych uczniów kończących szkołę

Michał Marcińczyk

Piotr Jacak

Urszula Sulkowska

 

  • Uczniowie ze średnią ocen powyżej 5,0 wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem oraz tytułami laureata konkursów przedmiotowych, wiedzy i artystycznych:

Mateusz Lewko

Kacper Łempicki

Damian Wróblewski

Maciej Tyborowski 

Piotr Plona

 

  • Najlepsi sportowcy"

Wiktor Świderski

Monika Marcińczyk

 

Nagrody otrzymali również przyjaciele naszej szkoły.

Tekst: Kamil Konopka 

Foto: Mariusz Markowski