nr 33 - zaproszenie do Świata Inteligencji i Wiedzy

nr 32 - zaproszenie do Świata Babiego Lata

nr 31 - zaproszenie do Świata Ciepłych Barw i Radości oraz Wesołej Jesiennej Zabawy

nr 43 - zaproszenie do Świata Wiedzy i Zainteresowań

nr 44 - zaproszenie do Świata Hogwartu

nr 45 - zaproszenie do Świata Teatru i Bajkowych Postaci

nr 46 - zaproszenie do Świata Klasycznej Jesieni

nr 53 - zaproszenie do Świata Muzyki

nr 47 - zaproszenie do Świata Języka Polskiego

nr 49 - zaproszenie do Świata Tajemniczej Jesieni

nr 26 - zaproszenie do Świata Baśni

nr 25 - zaproszenie do Świata Różnorodności Jesieni

nr 24 - zaproszenie do Świata Klasycznej Jesieni

nr 24 - zaproszenie do Mądrości

nr 0B - zaproszenie do Świata Zapasów Jesieni

nr 0A - zaproszenie do Świata Zapasów Jesieni

pokój nauczycieli WF - zaproszenie do Świata Sportu

gabinet Pani Dyrektor Urszuli Wieczorek - zaproszenie do Świata Przyrody

gabinet Pani Dyrektor Iwony Erynk - Cichowicz oraz Pani Dyrektor Bożeny Wachowskiej - zaproszenie do Świata Dekoracji z Darów Przyrody