Okazało się, że do finału zgłoszono ogółem 114 prac z 25 placówek oświatowych Łomży i okolic. Zacne jury konkursu, które tworzyli: pani Teresa Adamowska – artysta plastyk, pan Henryk Gała – literat, poeta, pan Mirosław Korona – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży, przyznało 3 miejsca pierwsze, nagrodę specjalną i 10 wyróżnień. Z naszej szkoły aż troje uczniów zostało nagrodzonych. Ci wspaniali artyści to:

Natalia Napiórkowska (II F) – I miejsce

Piotr Koczyński (II F) – wyróżnienie

Mikołaj Babiel (II C) – wyróżnienie.

Nagrody były nadzwyczajne: nie tylko dyplomy i nagrody rzeczowe, ale również udział w pięknym koncercie orkiestry Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, który uświetnił dodatkowo udział aktora Wojciecha Wysockiego.

Składamy serdeczne gratulacje!

Małgorzata Cholewicka, Ewa Budryk