Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w rankingu szkół podstawowych województwa podlaskiego przygotowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński uhonorował najlepsze placówki z Podlasia. Spośród tysiąca szkół województwa wytypowano 43 najlepsze placówki z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zostały one wybrane na podstawie trzech kryteriów – to licea i technika z regionu, które otrzymały najwyższe noty w rankingu miesięcznika Perspektywy 2017, szkoły z największą ilością stypendystów edukacyjnych Marszałka Województwa Podlaskiego i placówki, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Wśród podlaskich szkół podstawowych najwyższe noty w zestawieniu otrzymała łomżyńska Siódemka, najwyżej notowanym gimnazjum zostało PG32 z Białegostoku, a wśród szkół ponadgimnazjalnych - białostockie Technikum Elektryczne i I Liceum Ogólnokształcące. Wśród wszystkich szkół sklasyfikowanych w rankingu (bez podziału na typ szkoły) Siódemka zajęła 2 miejsce. W celu poznania bardziej szczegółowych informacji dotyczących wyróżnienia Siódemki przez Zarząd Województwa zapraszamy do lektury artykułu na portalu mylomza.pl (link do rtykułu: http://www.mylomza.pl/home/region/item/14011-%C5%82om%C5%BCy%C5%84ska-si%C3%B3demka-najlepsza-w-wojew%C3%B3dztwie.html)

 

 

Kamil Konopka