Drukuj
 

W ramach II edycji programu profilaktyczno - edukacyjnego "Otwarta Szkoła " już od marca realizowane są na terenie szkoły różnorodne zajęcia dla uczniów klas I-VI po ich obowiązkowych lekcjach. Nadmieniamy iż szkoła nasza otrzymała dofinansowanie na realizację programu "Szkoła Otwarta" w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień. I tak w klasach I-III nauczyciele prowadzą warsztaty plastyczne, muzyczne, edukacyjne.

W klasach starszych odbywają się zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze z języka angielskiego, przyrody, opiekuńczo-wychowawcze zajęcia dla uczniów zdolnych. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na dodatkowe zajęcia. Bliższych informacji udzielą nauczyciele - realizatorzy tj. E.Kozłowska, I.Dardzińska, E.Filipek, E.Sawicka, E.Budryk, A.Charubin-Świderska, M.Szymańska,K.Żołnierowicz.

Tekst i foto: Elżbieta Kozłowska

 

Odsłony: 1377