W klasach starszych odbywają się zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze z języka angielskiego, przyrody, opiekuńczo-wychowawcze zajęcia dla uczniów zdolnych. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na dodatkowe zajęcia. Bliższych informacji udzielą nauczyciele - realizatorzy tj. E.Kozłowska, I.Dardzińska, E.Filipek, E.Sawicka, E.Budryk, A.Charubin-Świderska, M.Szymańska,K.Żołnierowicz.

Tekst i foto: Elżbieta Kozłowska