Plan Lekcji
2017/2018
Nasz kanał YouTube
E - dziennik

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Należy wypełnić druk zgłoszenia (dzieci z obwodu SP7)

lub wniosek i oświadczenie (dzieci spoza obwodu SP7)

i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie

od 3 kwietnia 2017r.  do 14 kwietnia 2017r.

 25 kwietnia 2017r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 26.04.2017r. do 28.04.2017r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druk dostępny w sekretariacie)

Nie potwierdzenie pobytu dziecka w szkole w powyższym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca  w danej placówce.

4.05.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

(zasady przyjęć do klasy I) (zgłoszenie - rejon) (oświadczenie do zgłoszenia)
(wniosek - spoza rejonu)  (oświadczenie do wniosku)   (Uchwała Rady Miejskiej nr 337/2017)