UWAGA 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

18 maja 2017r.  (czwartek)

19 maja 2017 r. (piątek)

Oddziały „0” i świetlice szkolne pracują według planu.

Stołówka w tych dniach wydaje posiłki tylko dla oddziału „0”.