Plan Lekcji
2017/2018
Nasz kanał YouTube
E - dziennik

W ramach programu naprawczego w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy odbyły się spotkania ze specjalistami z KMP w Łomży dla uczniów i rodziców. Policjantki przypomniały uczniom pojęcia: sprawca, ofiara, umiejętność reagowania w sytuacji przemocy. Wspomniały też o właściwych relacjach z rówieśnikami, pozytywnej komunikacji w sieci, a także o prawnych konsekwencjach niewłaściwych zachowań. Zwróciły się także z apelem i radami do rodziców uczniów w zakresie kontrolowania czasu wolnego swoich pociech. Przypominały o zgłaszaniu wszelkich zauważonych nieprawidłowości pod numer alarmowy.

Elżbieta Kozłowska