17 maja odbył się apel przygotowany przez grupę uczniów klasy VIA, prezentujący naszą zdobytą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia oraz rolnictwa ekologicznego. Było to nasze pierwsze zadanie w konkursie „Czas na zdrowie”. Konkurs ten składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest rozgrzewka, czyli zaprezentowanie członków drużyny na apelu i przedstawienie prezentacji o zdrowej żywności. Drugi etap to przygotowanie festynu zdrowia na terenie naszej szkoły, który odbędzie się od 5 do 8 czerwca. Na festynie będzie można spróbować zdrowej żywności oraz wystartować w różnych konkurencjach sprawnościowych. Do zobaczenia 5 czerwca na boisku szkolnym!

 Marysia Domańska, Maja Cyndzas (kl. VIA)