Plan Lekcji
2017/2018
Nasz kanał YouTube
E - dziennik

Uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w apelu poświęconym przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole pod hasłem "STOP AGRESJI". Apel ten został zrealizowany w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego „Szkoła otwarta” - 2 edycja 2017r. Celem apelu było uświadomienie uczniom problemu agresji, poznanie sposobów radzenia sobie z agresją oraz kształtowanie postaw życzliwości i tolerancji. W atmosferze wzajemnego zaufania, życzliwości i akceptacji nie ma miejsca dla agresji! Czynny udział w apelu wzięli też rodzice uczniów klasy IVb. 

 

Elżbieta Kozłowska