Plan pracy 7 Gromady Zuchowej „Łomżyńskie Jelonki” działającej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

 

Nazwa gromady: 7 Gromada Zuchowa „Łomżyńskie Jelonki”.

Drużynowa gromady: dh  Ewa Sawicka - nauczyciel

Wsparcie: nauczyciele: Monika Raciborska, Karol Bikowski, Magdalena Białecka

Uczestnicy: Uczniowie klasy 1a

Terminy spotkań: Zuchy spotykają się na zbiórkach raz w tygodniu

Cele i założenia:

Podczas spotkań zuchy przenoszą się w świat marzeń i wyobraźni. W życiu codziennym są uczestnikami pierwszego etapu nauczania. Mają coraz więcej obowiązków – lekcje, odrabianie prac domowych, przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole. Na zbiórkach też mają obowiązki i czegoś się uczą. Najważniejszym zadaniem drużynowego jest uczenie przez konkretne działanie i przekazywanie wartości w sposób pośredni, a więc organizowanie takich sytuacji wychowawczych, by zuchy czuły się swobodnie i chętnie przychodziły na zbiórki. Dlatego podstawową formą aktywności zuchowej jest zabawa.

Zuchy bawią się przede wszystkim w „coś” lub „kogoś”, uczestniczą w zbiórkach tematycznych. Dziewczynki i chłopcy się rycerzami, podróżnikami, detektywami... Wyruszają w dalekie podróże, biorą udział w turnieju rycerskim itp. Na zbiórkach gromady zuchy otwierają się na świat i innych ludzi. Zawiązują przyjaźnie, uczą się pracować w grupie, rozwijają swoje zainteresowania i zdobywają nowe umiejętności.

Dzięki odwoływaniu się do ich potrzeb, zastosowaniu bliskich im form aktywności, które drużynowa wypełnia pozytywną treścią, dzięki oddziałującym na emocje obrzędom – dziewczynki i chłopcy przyjmują zasady panujące w gromadzie za własne. Celem jest przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego stawiania sobie coraz wyższej poprzeczki. Do wymagania od siebie i niezgody na bylejakość. Ważne są umiejętności, wiedza, przeżycia. Ale mają one być narzędziem do kształtowania charakteru, a nie to kształtowanie zastąpić. Wychowanie w ZHP odwołuje się do wartości, których odzwierciedleniem są Prawo i Obietnica Zucha do której zuchy naszej gromady się przygotowują.

To wszystko składa się na program gromady zuchowej. Będzie  on wciąż aktualizowany i tworzony w perspektywie otaczającej rzeczywistości.

 

Tematyka zbiórek w I semestrze 2017/2018

Podczas spotkań w pierwszym semestrze zuchy poznają Prawo Zucha i przygotują  się do złożenia Obietnicy Zuchowej. Same wymyślą nazwę gromady, podzielą się na szóstki i wezmą  udział w tworzeniu własnych tradycji obrzędowych. Poznają zuchowe piosenki i pląsy. Będą majsterkować i ćwiczyć elementy musztry.

Najważniejsze wydarzenia planowane w semestrze:

Miesiąc

Działania

Uwagi

Wrzesień, październik

organizacja gromady zuchowej

zawiązanie szóstek

 integracja gromady

 

 

Listopad

stworzenie obrzędowości gromady, wycieczka do miejsca pamięci,

poznanie Prawa Zucha

 

 

Grudzień

wykonanie ozdób bożonarodzeniowych i kartek

udział w kiermaszu Pól Nadziei

 

Styczeń

uczestnictwo w Nocy z Książką

obietnica zuchowa