Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w miejskich obchodach Światowego Dnia Sybiraka w Łomży. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 15.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży od syren alarmowych upamiętniających rocznicę najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. Mszę świętą koncelebrował ks. prał. Jerzy Abramowicz. Następnie została przedstawiona część artystyczna, wygłoszono okazjonalne przemówienia i wręczono różnego rodzaju odznaczenia, w tym: Złote i Srebrne Odznaki Honorowe oraz medal „Pro Patria”. Zakończenie uroczystości poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Sybiraków.

Tekst i foto: Karol Bikowski