Plan Lekcji
2018/2019
Nasz kanał YouTube
E - dziennik

Od września bieżącego roku w naszej szkole odbywają się cykliczne spotkania w ramach realizacji projektu „Żyj zdrowo, kolorowo i bezpiecznie”.  Organizowane spotkania ukazują dzieciom zdrowe i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia. Mają na celu zwiększenie świadomości zagrożeń płynących z korzystania z Internetu oraz kształtowanie umiejętności rozsądnego korzystania z telefonów komórkowych. Odbywające się spotkania, to także czas integracji. Wymienione wyżej cele są namiastką tego, jakie korzyści z udziału w projekcie czerpią uczestnicy.

Dotychczas podczas spotkań, dzieci przedstawiły, jak swoimi oczami widzą życie zdrowe i bezpieczne. Ćwiczyły swoje zmysły (smak, dotyk, węch) w „Zakątku zdrowia” oraz spotkały się z Panią Krystyną Orzechowską – pielęgniarką, na zajęciach pt. „Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE!”, gdzie usłyszały wiele pozytywnych wskazówek dotyczących zdrowego życia bez nałogów i uzależnień. Wkrótce będziemy również gościć ratownika medycznego, podczas spotkania dzieci odbędą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Tekst i foto: Natalia Domalewska