27 października przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego w składzie: Julia Kłys, Igor Paduch, Bartosz Rupacz, Krzysztof Szałkowski pod opieką p. Moniki Raciborskiej po raz pierwszy uczestniczyli w Sejmiku Samorządów Uczniowskich. Uroczystość odbyła się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży. Tematem przewodnim posiedzenia była „Samorządność szkolna”. Całe przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Łomża. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich łomżyńskich i litewskich szkół podstawowych. W pierwszej części Sejmiku mieliśmy szanse przedstawić dotychczasowe dokonania i pochwalić się sukcesami naszego Samorządu Uczniowskiego i wysłuchać o tym, co się dzieje w sąsiednich szkołach. Po krótkiej przerwie uczestniczyliśmy w warsztatach pt. "Samorządność szkolna" przeprowadzonych przez konsultanta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży - p. Joannę Marek. Nadrzędnym celem warsztatów było poszerzenie kompetencji w zakresie wychowania społecznego i obywatelskiego, kształtowanie postaw samorządności w praktycznym zastosowaniu oraz otwarcie na różnorodność podejść do roli Samorządu w życiu szkoły. Z przyjemnością uczestniczyliśmy w XI edycji Sejmiku Samorządności. Mieliśmy szanse nawiązać nowe znajomości, wymienić się doświadczeniami i porozmawiać na tematy ważne dla nas - młodzieży.

Tekst i foto: Monika Raciborska