Drogą wewnętrznych eliminacji komisja konkursowa w składzie: p. Irena Dardzińska i p. Katarzyna Żołnierowicz wybrały trzy najlepsze prace, które wezmą udział w konkursie finałowym. Są to rysunki uczennic: Izabeli Gomoliszek (kl. IB), Moniki Jałbrzykowskiej (kl. IIA) i Amelii Poniat (kl. IIA). Jury konkursowe powołane przez dyrektora Filharmonii Kameralnej dokona wyboru nagrodzonych prac. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a dodatkowym wyróżnieniem będzie opublikowanie zwycięskich prac na okładce najnowszej płyty kompaktowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas finałowego Koncertu w dniu 14 grudnia. Trzymamy kciuki za nasze uczennice!

Joanna Jaroszewicz