Klasa IVD w ramach projektu „Żyj zdrowo, kolorowo i bezpiecznie” spotkała się z panią młodszą aspirant Justyną Samluk z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Uczniowie pozyskali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Pani aspirant tłumaczyła dzieciom, jak należy bezpiecznie zachować się w drodze do szkoły. Zaproszony gość przedstawił również, jak uczniowie powinni zachowywać się wobec osób nieznajomych i zwierząt, które mogą zagrozić ich zdrowiu i życiu. Przedstawicielka Policji przypomniała klasie, jakie są numery alarmowe, z których należy korzystać w obliczu zagrożenia. 

Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali wypowiedzi pani aspirant. Ponadto chętnie brali udział w zaproponowanych przez nią ćwiczeniach aktywizacyjnych, które miały na celu utrwalenie właściwych postaw i zachowań wobec zagrożenia. Dzieci bardzo entuzjastycznie reagowały na współpracę z zaproszonym gościem. Ponadto mieli okazję wysłuchać, na czym polega praca policjanta. Uczniowie wyrazili nadzieję, że będą mieli jeszcze okazję uczestniczyć w tego typu spotkaniu z przedstawicielem Policji.

Katarzyna Kwiatkowska