W ramach realizacji rządowego programu "Bezpieczna+" odbyły się spotkania dla uczniów klas IV-VII dotyczące przeciwdziałania zjawiskom cyberprzemocy i agresji słownej, które to najczęściej dotykają i dotyczą głównie dzieci i młodzieży. Czego dotyczy cyberprzemoc i co rozumiemy przez to określenie? To pytanie, na które odpowiedzi udzieliła policjantka dzielnicowa sierż. szt. Agnieszka Mergner.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Żyj zdrowo, kolorowo i bezpiecznie". To projekt, którego celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń, ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, a także zdrowego stylu życia, umiejętności udzielania pierwszej pomocy i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Elżbieta Kozłowska