Nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Żyj zdrowo, kolorowo i bezpiecznie". To projekt, którego celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń, ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, a także zdrowego stylu życia, umiejętności udzielania pierwszej pomocy i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Elżbieta Kozłowska