Moja drużyna zaczęła swoje świętowanie w czwartek 9 listopada od szycia kokard narodowych w domu harcerza. Każdy uszył samodzielnie kilka kokard. W tym roku Komendant Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży był współorganizatorem łomżyńskich uroczystości. 11 listopada rozpoczęliśmy świętowanie od wizyty na starym cmentarzu razem z p. Agnieszką Muzyk  - zastępcą Prezydenta Miasta Łomża, p. Lechem Markiem Szabłowskim - Wicestarostą Łomżyńskim, hm. Wiesławem Domańskim - Komendantem Hufca, kapelanem Hufca – hm. Janem Bońkowskim,  ppłk Krzysztofem Rabkiem  - dowódcą 13. Batalionu Lekkiej Piechoty i  kpt. Markiem Niedźwiedzkim -Kierownikiem Warsztatów Technicznych Łomża 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, zapalając znicze na mogiłach harcerzy i żołnierzy poległych w walce za wolną Polskę.

Członkowie mojej drużyny pełnili warty przy mogiłach poległych. Następnie udaliśmy się do łomżyńskiej katedry na mszę święta w intencji ojczyzny. Po mszy wszyscy zgromadzeni przeszli ul. Dworną, a nie jak co roku ul. Polową, na ul. Sienkiewicza pod tablicę Leona Kaliwody, gdzie odbyły się główne uroczystości. Ponieważ ul. Polowa jest jeszcze zamknięta, po wysłuchaniu przemówień, w tym komendanta hufca i złożeniu kwiatów przez wszystkie delegacje, udaliśmy się razem z p. Agnieszką Muzyk - zastępcą Prezydenta Miasta Łomża, p. Lechem Markiem Szabłowskim - Wicestarostą Łomżyńskim, hm Wiesławem Domańskim Komendantem Hufca, kapelanem Hufca hm Janem Bońkowskim pod pomnik Łomżyńskich Harcerzy żeby zapalić znicze i oddać im hołd. Bardzo serdecznie dziękuję członkom 23 ŁDH „WAWER” za udział w uroczystościach i oddanie czci tym, którzy polegli w walce o Niepodległą. Jestem z was dumna

pwd Dorota Domańska