Członkowie mojej drużyny pełnili warty przy mogiłach poległych. Następnie udaliśmy się do łomżyńskiej katedry na mszę święta w intencji ojczyzny. Po mszy wszyscy zgromadzeni przeszli ul. Dworną, a nie jak co roku ul. Polową, na ul. Sienkiewicza pod tablicę Leona Kaliwody, gdzie odbyły się główne uroczystości. Ponieważ ul. Polowa jest jeszcze zamknięta, po wysłuchaniu przemówień, w tym komendanta hufca i złożeniu kwiatów przez wszystkie delegacje, udaliśmy się razem z p. Agnieszką Muzyk - zastępcą Prezydenta Miasta Łomża, p. Lechem Markiem Szabłowskim - Wicestarostą Łomżyńskim, hm Wiesławem Domańskim Komendantem Hufca, kapelanem Hufca hm Janem Bońkowskim pod pomnik Łomżyńskich Harcerzy żeby zapalić znicze i oddać im hołd. Bardzo serdecznie dziękuję członkom 23 ŁDH „WAWER” za udział w uroczystościach i oddanie czci tym, którzy polegli w walce o Niepodległą. Jestem z was dumna

pwd Dorota Domańska