Nasza szkoła - uczestniczy w realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Dz. U. z dnia 22.10.2015 r. poz. 1667). Całkowita wartość zadania - 15,000 zł., w tym wkład własny 3000.