Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów klas 4—7. Pytania konkursowe dotyczyć  będą następujących zakresów:

  • sport lokalny (SP7, Łomża),
  • sport ogólnopolski (sport w Polsce, polscy sportowcy, itp.),
  • światowe gwiazdy sportu.

Zwycięzcy konkursu nagrodzeni  zostaną nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

Kamil Konopka