15 grudnia Siódemka będzie gospodarzem niezwykle miłej uroczystości. Na mocy porozumienia miedzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łomży i Miastem Łomża w naszej szkole utworzone zostanie Miejskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powstała komórka zostanie wyposażona we wspaniały sprzęt i mnóstwo pomocy dydaktycznych służący podnoszeniu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. O wyposażeniu Centrum szczegółowo poinformujemy po jego uroczystym otwarciu.

Kamil Konopka