Fantom do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, projektor multimedialny wraz z ekranem, pełne wyposażenie rowerowego toru przeszkód, rowery, znaki drogowe, programy komputerowe, gry, alkogogle, plansze i plakaty edukacyjne, podręczniki i niezliczone pomoce dydaktyczne oraz filmy – z tego wszystkiego korzystać będą nasi uczniowie. To nowoczesne „uzbrojenie” pracowni, warte ponad 20 tysięcy złotych (!) ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a władze Łomży dodały bezpłatne zajęcia wychowania komunikacyjnego dla uczniów szkoły na najbliższe cztery lata! Mamy sprzęt, mamy zajęcia – nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do nauki i pracy. Cel jest oczywisty i nie wymagający tłumaczenia – zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci na drogach.

O tym, że podobne inicjatywy pozytywnie wpływają na ograniczenie liczby wypadków z udziałem dzieci, mówiła pani dyrektor Iwona Erynk – Cichowicz, dziękując zarówno fundatorom pracowni, jak i zajęć pozalekcyjnych. Wiceprezydent miasta – pani Agnieszka Barbara Muzyk wskazywała, że władze miejskie wspierają każdy pomysł poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza te skierowane do dzieci i młodzieży, bo dobrze wyedukowany kierowca jest gwarantem zmniejszania się liczby wypadków i ich ofiar. Z kolei dyrektor łomżyńskiego WORD – pan Cezary Kisiel zaznaczał, że bezpieczeństwo dziecka to priorytet każdego rodzica, a takie pracownie, jak ta w Siódemce, to przyszła korzyść nie tylko dla dzieci, ale także ich opiekunów, pewnych dobrego przygotowania ich pociech do uczestnictwa w ruchu drogowym.  

Uroczystego otwarcia pracowni wychowania komunikacyjnego dokonali: jego Ekscelencja Biskup Janusz Stepnowski, który wcześniej poświęcił Miejskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pan dyrektor WORD, pani wiceprezydent, pani dyrektor szkoły oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego (Bartek Rupacz). Była wstęga, były nożyce - a jakże! Wszystko zarejestrowały kamery i aparaty fotograficzne przedstawicieli mediów, którym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą imprezą. W uroczystości wzięli również udział: zastępca dyrektora WORD – pan Tomasz Chojnowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Łomży – podinsp. Piotr Pietrzak oraz radni Rady Miejskiej Łomży: pan Maciej Andrzej Borysewicz, pan Lech Śleszyński i pan Stanisław Oszkinis. Wszystkim Państwu dziękujemy za wizytę w Siódemce. Choć nikt nie miał długiej białej brody, ani czerwonego płaszcza, to i tak nie można oprzeć się wrażeniu, że  wspanialszego prezentu świątecznego nie można było sobie nawet wymarzyć. Dziękujemy panie dyrektorze, dziękujemy pani Prezydent!  

Pani dyrektor szczególnie gorąco dziękuje nauczycielom, którzy przygotowali i przeprowadzili uroczystość: Arturowi Żbikowskiemu, Urszuli Bobryk, Marioli Szulczyńskiej, Piotrowi Zduńczykowi, Katarzynie Szmitko, Irenie Dardzińskiej, Andrzejowi Frołowowi, Ewie Sawickiej.

Tekst i foto: Kamil Konopka