8 grudnia  dzieci uczęszczające  do świetlicy  środowiskowej działającej  przy SP nr 7 wzięły udział we wspólnej  wigilii w SP nr 2. Organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łomży. Na wstępie Pan dyr. Jan Szymański odznaczył p. Elżbietę Kozłowską - wychowawczynię środowiskowego ogniska wychowawczego medalem Henryka Jordana za długoletnią działalność na rzecz dzieci Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości i modlitwie dorośli wraz z wychowankami podzielili się opłatkiem i złożyli sobie serdeczne życzenia. Potem wszyscy zasiedli przy stołach, gdzie czekały już tradycyjne, wigilijne potrawy. Kolejnym punktem wieczoru okazała się być wizyta świętego Mikołaja, który rozdał paczki wszystkim grzecznym dzieciom. 
Tekst i foto: Elżbieta Kozłowska