Prace remontowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych były odpowiednim powodem dla dziewcząt z klasy 6c do zmiany miejsca odbywania zajęć wychowania fizycznego. Grupa skorzystała z oferty lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poziom opanowania trudnej sztuki jazdy na łyżwach w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy kilka lekcji wf również odbyło się na lodowisku, znacznie się podniósł.  Wywrotek było znacznie mniej niż prawidłowych ślizgów. Było wesoło i bardzo miło. Z pewnością to nie ostatnia w tym roku wizyta dziewcząt z 6c na lodowisku.

Kamil Konopka