21 grudnia uczniowie klas IVA i VIIA pod opieką p.K.Szmitko i s.E.Piętka, wystawili dla całej społeczności szkolnej Jasełka "Bóg w drodze" akcentując współczesne przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego oraz ich  przeżywanie.

,,Jak często trzeba tracić wiarę

Urzędową… nadętą… zadzierająca nosa do góry

Asekurującą… głoszoną stąd dotąd

żeby odnaleźć tę jedyną… tę, która jest po prostu… spotkaniem po ciemku

kiedy niepewność staje się pewnością

prawdziwą wiarę, bo całkiem nie do wiary. (J. Twardowski)

 

darzyć się może wszędzie: na ulicy, w sklepie, w szkole, w parku,                                                                     

w kolejce po znaczki pocztowe....

Zdarzyć się może wszędzie owo najważniejsze spotkanie w życiu!!!

Gdzie niebo – łączy się z ziemią… BÓG WYCHODZI NA SPOTKANIE CZŁOWIEKA…

Spotkanie to pokaże Ci, że jesteś chciany i szukany…  a będzie to spotkanie na środku drogi… 

niby przypadkowe, niby mimowolne, spotkanie – najważniejsze… bo może wypełnić serce,

by kochało, by wiarą i nadzieją żyło, by Narodzenie Jezusa codziennie w waszych sercach było…

Tekst: s. Elżbieta Piętka

Foto: Patryk Florczyk (kl. 6d)