darzyć się może wszędzie: na ulicy, w sklepie, w szkole, w parku,                                                                     

w kolejce po znaczki pocztowe....

Zdarzyć się może wszędzie owo najważniejsze spotkanie w życiu!!!

Gdzie niebo – łączy się z ziemią… BÓG WYCHODZI NA SPOTKANIE CZŁOWIEKA…

Spotkanie to pokaże Ci, że jesteś chciany i szukany…  a będzie to spotkanie na środku drogi… 

niby przypadkowe, niby mimowolne, spotkanie – najważniejsze… bo może wypełnić serce,

by kochało, by wiarą i nadzieją żyło, by Narodzenie Jezusa codziennie w waszych sercach było…

Tekst: s. Elżbieta Piętka

Foto: Patryk Florczyk (kl. 6d)