7 lutego o 17.30 zapraszamy rodziców uczniów klas I – III na zebrania z wychowawcami poszczególnych klas.

Przydział sal:

Klasa Ia – sala nr 37

Klasa Ib – sala nr 36

Klasa Ic – sala nr 35

 

Klasa IIa – sala nr 32

Klasa IIb – sala nr 34

 

Klasa IIIa – sala nr 44

Klasa IIIb – sala nr 47

Klasa IIIc – sala nr 31

Klasa IIId – sala nr 48

Klasa IIIe – sala nr 45

Klasa IIIf – sala nr 33