W ramach realizowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych, łomżyńscy policjanci st.sierż Bogusława Ramotowska i st.sierż. Krzysztof Surawski przeprowadzili spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży. Mundurowi informowali małoletnich, jakie zachowania są niezgodne z prawem, omówili zagrożenia związane z cyberprzemocą.  Funkcjonariusze przestrzegali także przed stosowaniem przemocy rówieśniczej oraz wyjaśnili, na czym ona polega i jakie są jej konsekwencje. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i obejrzeli prezentację dotyczącą omawianej tematyki.

 

Źródło: http://www.lomza.policja.gov.pl

foto: Małgorzata Rytel