Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/

druk zgłoszenia wraz z oświadczeniem (dzieci z obwodu SP7) lub wniosek wraz załącznikiem (dzieci spoza obwodu SP7)

i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie

od 1 marca 2018r.  do 14 marca 2018r.

  • 23 marca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 26.03.2018r. do 03.04.2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  • 09.04.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty do pobrania:

 

 

oświadczenie do wniosku

wniosek

załącznik do wniosku 

 

zgłoszenie

 załącznik do zgłoszenia

potwierdzenie