Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło dzieciom na pogłębienie wiedzy na temat autyzmu, jak również spowodowało uwrażliwienie na drugiego człowieka. Klasa IVD zgodnie stwierdziła, że solidaryzacja w imię ważnych spraw jest bardzo potrzebna. Grupa zawsze może więcej!

Tekst i foto: Katarzyna Kwiatkowska