W ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu zorganizowano w naszym mieście marsz solidarności. Oczywiście nie mogło na nim zabraknąć reprezentacji naszej szkoły. W obchodach wzięła udział klasa IVD wraz z wychowawcą Katarzyną Kwiatkowską. Marsz wyruszył z placu przy Kościele pw. Świętego Krzyża, a zakończył się przy Szkole Podstawowej Nr 9. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem wspierali akcję poprzez odpowiedni ubiór z charakterystycznym  niebieskim elementem.

 Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło dzieciom na pogłębienie wiedzy na temat autyzmu, jak również spowodowało uwrażliwienie na drugiego człowieka. Klasa IVD zgodnie stwierdziła, że solidaryzacja w imię ważnych spraw jest bardzo potrzebna. Grupa zawsze może więcej!

Tekst i foto: Katarzyna Kwiatkowska