Dyrektor

Dyrektor Szkoły przyjmuje w poniedziałek  9.00 - 14.00

Sekretariat

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku: 7.45 -14.30

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny przyjmuje w:

Poniedziałek: 9.00 – 13.00

Wtorek:  9.00 – 13.00

Środę:  10.00 – 14.00

Czwartek: 9.00 – 13.00

Piątek: 9.00 – 13.00

 

Świetlica

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 16.15

Biblioteka

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Stołówka

Stołówka wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11.20- 12.30

Dzwonki

1) 8.00 - 8.45

2) 8.55 - 9.40

3) 9.50 - 10.35

4) 10.45 - 11.30

5) 11.55 - 12.40

6) 12.50 - 13.35

7) 13.45 - 14.30

8) 14.35 - 15.20

9) 15.25 - 16.10

Zebrania z rodzicami / Kontakty indywidualne

Zebrania ogólne z rodzicami: wrzesień, styczeń, maj

Kontakty indywidualne z rodzicami:

PAŹDZIERNIK

Klasy 4 – 6: 07.10. 2015r. 16.30 – 17.30

Klasy 1 – 3: 08.10.2015r. 16.30 – 17.30

LISTOPAD

klasy 4 – 6: 04.11.2015r. godz. 16.30 – 17.30

klasy 1 – 3: 05.11.2015r. godz. 16.30 - 17.30

GRUDZIEŃ

klasy 4 – 6: 02.12.2015r. godz. 16.30 – 17.30

klasy 1- 3: 03.12.2015r. godz. 16.30 – 17.30

KWIECIEŃ

klasy 4-6: 06.04.2016r. godz. 16.30 – 17.30

klasy 1-3: 07.04.2016r. godz. 16.30 – 17.30

 

***

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży w oparciu o § 5 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 r. Nr 186 poz. 1245) informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015:

30 października 2015r.

19 listopada 2015r.  – próbny sprawdzian szóstoklasisty

5 kwietnia 2016r. – sprawdzian szóstoklasisty

2 maja 2016r.

27 maja 2016r.

23 czerwca 2016r.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych we wskazanych dniach.