Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości"

Jan Paweł II

27 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowany przez uczniów klas VIIA i IVD wraz z wychowawcami Anetą Biedrzycką i Katarzyną Kwiatkowską. Zaprezentowane treści miały na celu przekazanie informacji dotyczących historii tego podniosłego wydarzenia. Podczas apelu uczniowie przedstawiali utwory poetyckie, a także scenki historyczne, które miały na celu przybliżenie widzom atmosfery czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Świętowanie tego wyjątkowego w naszej historii wydarzenia, zawsze wywołuje wiele emocji. W tym dniu powinniśmy jako Polacy poczuć szczególną dumę. Wszakże nasza konstytucja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy obchodzić majowe święta.

Tekst: Katarzyna Kwiatkowska

Foto: Kamil Konopka