Dyrektor

Dyrektor Szkoły przyjmuje w poniedziałek  9.00 - 14.00

Sekretariat

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku: 7.45 -14.30

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny przyjmuje w:

Poniedziałek: 9.00 – 13.00

Wtorek:  9.00 – 13.00

Środę:  12.00 – 16.00

Czwartek: 10.00 – 14.00

Piątek: 9.00 – 13.00

Świetlica

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 16.15

Biblioteka

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Stołówka

Stołówka wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11.20- 12.30

Dzwonki

1) 8.00 - 8.45

2) 8.55 - 9.40

3) 9.50 - 10.35

4) 10.45 - 11.30

5) 11.55 - 12.40

6) 12.50 - 13.35

7) 13.45 - 14.30

8) 14.35 - 15.20

9) 15.25 - 16.10

Godziny pracy logopedy

 Poniedziałek:

 8.00 – 8.30 (profilaktyka logopedyczna – kl. 0b)

 11.40 -14.50

 Wtorek:

 8.00 – 8.30 (profilaktyka logopedyczna – kl. 0a)

 9.30 – 14.50

 Środa:

 8.00 – 8.30 (profilaktyka logopedyczna – kl. 0b)

 10.35 – 13.45

 Czwartek:

 8.00 – 8.30 (profilaktyka logopedyczna – kl. 0a)

 8.30 – 14.50

 Piątek:

 9.30 – 12.40

Zebrania z rodzicami / Kontakty indywidualne

styczeń

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z rodzicami.
Zebrania ogólne Wychowawców z Rodzicami uczniów klas IV-VI.

luty
Spotkanie Dyrekcji Szkoły z rodzicami.
Zebrania ogólne Wychowawców z Rodzicami uczniów klas 0 –III.

maj

Zebrania ogólne Wychowawców z rodzicami uczniów klas 0 – VI. (informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych)

 

Kontakty indywidualne z rodzicami (godz. 16.30 - 17.30)

klasy IV-VI

08.11. 2016r. (wtorek)
nauczyciele j. polskiego, historii, j. angielskiego, w-f-u, zajęć komputerowych, techniki

09.11.2016r. (środa)
nauczyciele matematyki, przyrody, muzyki, plastyki, religii, pedagog szkolny

06.12.2016r.(wtorek)
nauczyciele j. polskiego, historii, j. angielskiego, w-f-u, zajęć komputerowych, techniki

07.12.2016r.(środa)
nauczyciele matematyki, przyrody, muzyki, plastyki, religii, pedagog szkolny

04.04.2017r. (wtorek)
nauczyciele j. polskiego, historii, j. angielskiego, w-f-u, zajęć komputerowych, techniki

05.04.2017r.(środa)
nauczyciele matematyki, przyrody, muzyki, plastyki, religii, pedagog szkolny

 

klasy 0-III (czwartek)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, pedagog szkolny

10.11.2016r.
08.12.2016r.
06.04.2017r.

 

***

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży w oparciu o § 5 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 r. Nr 186 poz. 1245) informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2016r. poniedziałek

02.05.2017r. – wtorek

18.05.2017r. – czwartek – przygotowania do Jubileuszu Szkoły

19.05.2017r. – piątek – Jubileusz Szkoły

19.06.2017r.  poniedziałek – przekazywanie dokumentacji dyrekcji

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych we wskazanych dniach.