Organizacja Pracy

 

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny p. Elżbieta Kozłowska przyjmuje w:

Poniedziałek: 7.50 – 12.50

Wtorek:  11.00 – 16.00

Środę:  9.45 – 10.45; 13.35 – 14.35

Czwartek: 11.00 – 16.00

Piątek: 10.40 – 12.40; 13.40 – 14.40

Pedagog szkolny – p. Bożena Wachowska przyjmuje w:

Poniedziałek: 8.00 – 10.00

Wtorek: 8.00 – 10.00

Środa: 8.00 – 10.00

Czwartek: 8.00 – 10.00

Piątek: 8.00 – 10.00

 

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny p. Małgorzata Rytel przyjmuje w:

Poniedziałek: 12.00 – 17.00

Wtorek: 8.00 – 10.00; 14.00 – 16.00

Środa: 8.00 – 13.00

Czwartek: 8.00 – 10.00; 14.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 10.00

 

Godziny pracy logopedy p. Magdaleny Białeckiej

 Poniedziałek: 9.50 -12.50

 Wtorek: 8.55- 9.55; 12.40 – 16.40

 Środa: 8.40 – 10.40; 11.50 – 12.50

 Czwartek: 9.40 – 10.40; 12.50 – 16.50

 Piątek: 8.50 – 12.50

 

Świetlica

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00

 

Biblioteka

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

Stołówka

Stołówka wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11.20- 12.30

 

Dzwonki (19.09.2018 )

1) 8.00 - 8.45

2) 8.55 - 9.40

3) 9.50 - 10.35

4) 10.45 - 11.30

5) 11.50 - 12.35

6) 12.50 - 13.35

7) 13.45 - 14.30

8) 14.40 - 15.25

9) 15.35 - 16.20

10) 16.30 - 17.15

  

Zebrania z rodzicami / Kontakty indywidualne

Wrzesień

Zebrania ogólne Wychowawców z Rodzicami uczniów klas I-VII

Listopad

Zebrania ogólne Wychowawców z Rodzicami uczniów klas I-VII

styczeń

Zebrania ogólne Wychowawców z Rodzicami uczniów klas IV-VII

luty
Zebrania ogólne Wychowawców z Rodzicami uczniów klas I –III.

maj

Zebrania ogólne Wychowawców z rodzicami uczniów klas I – VII (informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych)

 

Kontakty indywidualne z rodzicami (godz. 16.30 - 17.30)

klasy IV-VII

05.12.2017r.(wtorek)
nauczyciele j. polskiego, historii, j. angielskiego, w-f-u, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, muzyki, plastyki, religii, psycholog szkolny

06.12.2017r.(środa)
nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, fizyki, geografii, chemii, j. niemieckiego, pedagog szkolny
06.03.2018r. (wtorek)
nauczyciele j. polskiego, historii, j. angielskiego, w-f-u, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, muzyki, plastyki, religii, psycholog szkolny

07.03.2018r.(środa)
nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, fizyki, geografii, chemii, j. niemieckiego, pedagog szkolny

10.04.2018r. (wtorek)
nauczyciele j. polskiego, historii, j. angielskiego, w-f-u, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, muzyki, plastyki, religii, psycholog szkolny

11.04.2018r.(środa)
nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, fizyki, geografii, chemii, j. niemieckiego, pedagog szkolny

klasy 0-III (czwartek)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, religii, j. angielskiego, logopeda, pedagog szkolny
07.12.2017r. 

08.03.2018r.

12.04.2018r.

 

Dni wolne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U. 2017r. poz. 1603)

26, 27, 28 marca 2018r. – Rekolekcje Wielkopostne

17, 18, 19 kwietnia 2018r. – sprawdziany próbne uczniów klas VII

4 maja 2018r.

18 czerwca 2018r.