Szanowni Rodzice, wnioski stypendialne składać można w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 15 września 2018 roku. Regulamin oraz druki wniosków dostępne są do pobrania pod artykułem, można je odebrać również w pokoju pedagoga szkolnego.

Przypominam, że kryterium dochodowe – dla osoby w rodzinie wynosi – 514,00 zł netto, a od dnia 01.10.2018 – 528,00 zł. Netto.  Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288,00 zł miesięcznie, a od dnia 01.10.2018 r, - 308,00 zł miesięcznie, do dochodu nie wlicza się dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W razie pytań,  wątpliwości, czy też trudności z wypełnieniem wniosku zapraszam do pedagoga szkolnego – p. Justyny Brzóska.