3 września w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży odbyła się inauguracja roku szkolnego. W uroczystej Mszy św. sprawowanej przez J. Eksc. Ks.Bpa Tadeusza Bronakowskiego, wzięli udział: dyrekcja, nauczyciele i dzieci ze szkół nr 1, 7 i 9, a także władze samorządowe. W swojej homilii ks. biskup zwrócił uwagę na to, że powołani do świętości są nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele i rodzice. Zachęcał do pracy nad sobą, życząc uczniom wytrwałości, a nauczycielom cierpliwości. Dziewczynki z klasy 7a ( Karolina Kosmaczewska ,Wiktoria Bugowska, Weronika Szymańska), przygotowały prośby. Uwzględniły w nich: kierujących naszym miastem, dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz tych, dzięki którym odzyskaliśmy wolność, która jest nam nie tylko dana, ale i zadana. W  procesji z darami przyniesiono oprócz hostii, wina i wody, widokówkę, zegar i plecaki - symbol wysiłku i zdobywania wiedzy. Uczennice: Julka Jastrzębska, Natalia Puławska, Kasia Głębocka i Julia Cieślak, pod przewodnictwem s. Elżbiety Piętki oraz p. Urszuli Wądołkowskiej, śpiewem ubogaciły uroczystość. Słowo Boże czytała p. Katarzyna Jacak. Na końcu liturgii nasz Pasterz poświęcił plecaki i przybory szkolne, a także udzielił nam błogosławieństwa Bożego.

                                                                                                                                               Iwona Sienicka