U W A G A !

 

Koszt obiadu we wrześniu wynosi:

 (15 dni x 3,50zł)  52,50 zł /koszt surowca/

    

Opłaty przelewem* można dokonać w dniach:

od 6 do 10 września 2018 r.

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Informujemy, że wszyscy, którzy złożyli w sekretariacie kartę zgłoszenia do stołówki szkolnej zostali przyjęci.