Aktywna tablica

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Siódemka przystąpiła do Rządowego Programu Aktywna Tablica. Jego głównym celem jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystywania nowych technologii.

Przystępując do Programu szkoła otrzymała dofinansowanie zakupu dwóch tablic interaktywnych oraz monitora multimedialnego, które już działają w salach 25, 37 i 47.

 

                                                                                                                                                           Tekst : Kamil Konopka