1.  8.00 - 8.45

 2.  8.55 - 9.40

  3.  9.50 - 10.35

   4.  10.45 - 11.30

20 - minutowa przerwa obiadowa dla uczniów kl. I-V oraz klas starszych kończących lekcje po IV godzinie lekcyjnej

  5.  11.50 - 12.35

15 - minutowa przerwa obiadowa dla uczniów kl. VI-VIII oraz klas młodszych mających basen na V godzinie lekcyjnej

  6.  12.50 - 13.35

  7.  13.45 - 14.30

  8.  14.40 - 15.25

  9.  15.35 - 16.20

  10. 16.30 - 17.15