DYREKTOR: IWONA ERYNK - CICHOWICZ

WICEDYREKTOR: BOŻENA WACHOWSKA

WICEDYREKTOR: URSZULA WIECZOREK

 

Edukacja wczesnoszkolna: Język polski: Język angielski:
 • Sawicka Ewa
 • Surowik Małgorzata
 • Filipek Elżbieta
 • Jaroszewicz Joanna
 • Dardzińska Irena
 • Budryk Ewa
 • Bartoszewicz Katarzyna
 • Łebkowska Katarzyna
 • Zawadzka Bożena
 • Lasek Danuta
 • Cholewicka Małgorzata
 • Biedrzycka Aneta
 • Kwiatkowska Katarzyna
 • Miller-Żmijewska Bożena
 • Zysk Joanna
 • Nasiadko Małgorzata
 • Cholewicka Małgorzata
 • Charubin-Świderska Anna
 • Gołaszewska Magdalena
 • Kalinowska Aneta
 • Kuklińska Dorota
 • Zaleska Agnieszka
 • Rakowska-Grochowska Magdalena
Język niemiecki: Historia: Matematyka:
 • Święcica Damian
 • Biedrzycka Aneta
 • Zduńczyk Piotr
 • Bagińska Elżbieta
 • Kalska Danuta
 • Rostkowska Ewa
 • Święcica Damian
 • Siwik Agata
Przyroda, biologia: Fizyka: Chemia:
 • Szymańska Mariola
 • Raciborska Monika
 • Wieczorek Urszula
 • Rong Monika
 • Łebkowska Natalia
 • Narewska Beata


Geografia: Muzyka: Plastyka:
 • Radomska Wioleta
 • Szmitko Katarzyna
 • Szmitko Katarzyna
 • Frołow Andrzej
Zajęcia komputerowe, informatyka: Technika: Religia:
 • Iwona Erynk - Cichowicz
 • Żbikowski Artur
 • Konopka Kamil
 • Zaorski Wojciech
 • Żbikowski Artur
 • Górska Małgorzata
 • s.Piętka Elżbieta
 • Sienicka Iwona
 • Kołakowska Małgorzata
Wychowanie fizyczne: Świetlica szkolna: Biblioteka szkolna:
 • Konopka Kamil
 • Markowski Mariusz
 • Żołnierowicz Artur/Aleksandra Durzyńska
 • Żołnierowicz Katarzyna
 • Bikowski Karol
 • Podsiadło Joanna
 • Domalewska Natalia
 • Redyk Barbara
 • Tyszka Marzena
 • Gosiewska Teresa
 • Mioduszewska Jolanta
 • Bobryk Urszula
 • Podsiadło Joanna
Pedagodzy szkolni: Logopeda: Psycholog:
 • Kozłowska Elżbieta
 • Wachowska Bożena
 • Białecka Magdalena
 • Rytel Małgorzata
Nauczyciele wspierający:  Terapia pedagogiczna:  Szachy:
 • Nowacka Beata

 • Szulczyńska Mariola

 
 • Ignatowicz Jolanta
 • Miller - Żmijewska Bożena
 • Nasiadko Małgorzata
 
 • Zapert Katarzyna
 Doradztwo zawodowe:  Rehabilitacja ruchowa:  
 • Wasilewska Bożena
 
 •  Waldzińska Ewa