DYREKTOR: IWONA ERYNK - CICHOWICZ

WICEDYREKTOR: BOŻENA WACHOWSKA

WICEDYREKTOR: URSZULA WIECZOREK

WICEDYREKTOR: KAMIL KONOPKA

 

Edukacja wczesnoszkolna: Język polski: Język angielski:
 • Bartoszewicz Katarzyna
 • Cholewicka Małgorzata
 • Sawicka Ewa
 • Surowik Małgorzata
 • Filipek Elżbieta
 • Jaroszewicz Joanna
 • Dardzińska Irena
 • Biedrzycka Aneta
 • Kwiatkowska Katarzyna
 • Miller-Żmijewska Bożena
 • Zysk Joanna
 • Lidia Ciborowska
 • Grzegorz Witkowski
 • Cholewicka Małgorzata
 • Charubin-Świderska Anna
 • Gołaszewska Magdalena
 • Kalinowska Aneta
 • Kuklińska Dorota
 • Zaleska Agnieszka
Język niemiecki: Historia: Matematyka:
 • Święcica Damian
 • Biedrzycka Aneta
 • Zduńczyk Piotr
 • Maria Zaremba
 • Bagińska Elżbieta
 • Kalska Danuta
 • Rostkowska Ewa
 • Święcica Damian
 • Gątarz Halina
Przyroda, biologia: Fizyka: Chemia:
 • Szymańska Mariola
 • Raciborska Monika
 • Wieczorek Urszula
 • Małgorzata Górska
 • Rong Monika
 • Maria Wach
 • Narewska Beata
 • Raciborska Monika


Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Muzyka: Plastyka:
 • Radomska Wioleta
 • Szmitko Katarzyna
 • Budryk Ewa
 • Szmitko Katarzyna
 • Budryk Ewa
Zajęcia komputerowe, informatyka: Technika: Religia:
 • Iwona Erynk - Cichowicz
 • Żbikowski Artur
 • Konopka Kamil
 • Zaorski Wojciech
 • Szmitko Katarzyna
 • Żbikowski Artur
 • Górska Małgorzata
 • s.Piętka Elżbieta
 • Sienicka Iwona
Wychowanie fizyczne: Świetlica szkolna: Biblioteka szkolna:
 • Konopka Kamil
 • Markowski Mariusz
 • Żołnierowicz Artur
 • Aleksandra Durzyńska
 • Żołnierowicz Katarzyna
 • Bikowski Karol
 • Tyszka Marzena
 • Mioduszewska Jolanta
 • Łebkowska Katarzyna
 • Bobryk Urszula
 • Zawadzka Bożena
Pedagodzy szkolni: Logopeda: Psycholog:
 • Justyna Brzóska
 • Wachowska Bożena
 • Białecka Magdalena
 • Rytel Małgorzata
Nauczyciele wspierający:  Terapia pedagogiczna:  Wiedza o społeczeństwie
 • Nowacka Beata

 • Szulczyńska Mariola

 • Lasek Danuta
 • Domalewska Natalia
 • Redyk Barbara
 • Baczewska Magdalena
 • Pyszyńska Marta
 
 • Ignatowicz Jolanta
 • Rostkowska Ewa
 • Budryk Ewa
 • Bartoszewicz Katarzyna
 • Cholewicka Małgorzata
 
 • Charubin-Świderska Anna
 Doradztwo zawodowe:  Rehabilitacja ruchowa:  Język rosyjski
 • Wasilewska Bożena
 
 •  Waldzińska Ewa
 •  Bobryk Urszula