P.O. DYREKTORA: IWONA ERYNK - CICHOWICZ

WICEDYREKTOR: BOŻENA WACHOWSKA

WICEDYREKTOR: URSZULA WIECZOREK

 

Edukacja wczesnoszkolna: Język polski: Język angielski:
 • Bartoszewicz Katarzyna
 • Budryk Ewa
 • Chludzińska Elżbieta
 • Cholewicka Małgorzata
 • Dardzińska Irena
 • Duchnowska Ewa
 • Filipek Elżbieta
 • Ignatowicz Jolanta
 • Jaroszewicz Joanna
 • Lasek Danuta
 • Łebkowska Katarzyna
 • Redyk Barbara
 • Sawicka Ewa
 • Surowik Małgorzata
 • Wachowska Bożena
 • Biedrzycka Aneta
 • Erynk-Cichowicz Iwona
 • Miller-Żmijewska Bożena
 • Zysk Joanna
 • Ciborowska Lidia
 • Charubin-Świderska Anna
 • Gołaszewska Magdalena
 • Kalinowska Aneta
 • Kuklińska Dorota
 • Zaleska Agnieszka
 • Nerkowska Patrycja
Historia: Matematyka: Przyroda:
 • Biedrzycka Aneta
 • Zduńczyk Piotr
 • Bagińska Elżbieta
 • Drozdowska Mariola
 • Gątarz Halina
 • Rostkowska Ewa
 • Kalska Danuta
 • Raciborska Monika
 • Szymańska Mariola
 • Wieczorek Urszula


Zajęcia komputerowe: Technika: Muzyka:
 • Konopka Kamil
 • Żbikowski Artur
 • Żbikowski Artur
 • Szmitko Katarzyna
Plastyka: Wychowanie fizyczne: Religia:
 • Szmitko Katarzyna
 • Bikowski Karol
 • Konopka Kamil
 • Markowski Mariusz
 • Trzaska Piotr
 • Żołnierowicz Katarzyna
 • Żołnierowicz Artur
 • s. Elżbieta Piętka
 • Górska Małgorzata
 • Sienicka Iwona
Pedagog: Świetlica szkolna: Biblioteka szkolna:
 • Kozłowska Elżbieta
 • Gosiewska Teresa
 • Tyszka Marzena
 • Mioduszewska Jolanta
 • Domalewska Natalia
 • Bobryk Urszula
 • Podsiadło Joanna
Logopeda:    
 • Białecka Magdalena