U W A G A !

 Koszt obiadu w październiku wynosi:

 (21 dni x 3,50zł)  73,50 zł /koszt surowca/ 3,20 – koszt przygotowania/

 Opłaty przelewem można dokonać w dniach:

od 1 do 9 października 2018 r.

 Prosimy o terminowe wpłaty.

Rodzice uczniów korzystających we wrześniu z odpisów zgłoszonych, powinni telefonicznie (tel.862185043 w godz.7:45-14:30) lub osobiście uzgodnić koszt obiadu w sekretariacie szkoły.