Zapraszamy na październikowe kontakty indywidualne godz. 17.30-18.30

 

2.10.2018 (wtorek)  KLASY I-III

Spotkanie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, logopedą, nauczycielami religii, języka angielskiego, wychowania fizycznego, terapeutą pedagogicznym

 

3.10.2018 (środa) KLASY IV-VIII

Spotkanie z nauczycielami przedmiotów : j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, historia, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, pedagog, terapeutą pedagogicznym, wos

 

4.10.2018 (czwartek) KLASY IV-VIII

Spotkanie z nauczycielami przedmiotów : matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda, informatyka, technika, religia, doradztwo zawodowe, psycholog, edb