PROPOZYCJE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć, klasa

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Liczba godzin

Nr pracowni

1

Bikowski Karol,  Markowski Mariusz

Zajęcia z pływania dla chętnych

wtorek

15.00—16.30

2

park wodny

2

s. Elżbieta Piętka

Grupa Maryjna

środa

16.30-18.00

2

szkoła, salka katechetyczna

3

Radomska Wioleta

Zajęcia rozszerzające z geografii dla uczniów kl. VIII

czwartek

9 godz. lekc.

1

44

4

Bielewska Natalia

Edukacja wczesnoszkolna – zajęcia polonistyczno-matematyczne (rozszerzone)

piątek

5 lub 6

1

stolik

5

Dardzińska Irena

Koło plastyczne

czwartek

6, 7 godz. lekc.

2

hol, 34

6

Elżbieta Filipek

Koło plastyczne

czwartek

7 godz. lekc.

1

34

7

Żołnierowicz Katarzyna

Czwartki LA kl. IV-VI

czwartek

14.30-18.00

 

stadion

8

Durzyńska Aleksandra

Treningi tenisa; I gr. Kl. IV-V, II gr. Kl. VI-VIII

środa

15.00-17.00

2

sala gimnastyczna

9

Zysk Joanna

Koło polonistyczne kl. VIII

piątek

9

1

26

10

Bartoszewicz Katarzyna, Małgorzata Cholewicka

Innowacja pedagogiczna w kl. I

środa

6

1

31

11

Zaleska Agnieszka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. III

środa

8

1

32

12

Katarzyna Kwiatkowska

Koło filmowe kl. VIc

 

środa

10

1

26

13

Zduńczyk Piotr, Bobryk Urszula, Redyk Barbara

Koło teatralne „Kurtyna” kl. I-VIII

wtorek

16.30-17.30

1

św.2

14

Żołnierowicz Artur

Zajęcia rekreacyjno-sportowe z gier zespołowych

wtorek

czwartek

14.30-16.20

2

2

sala gimnastyczna

15

Kalska Danuta

Klub Młodego Przedsiębiorcy kl. IV-VIII

piątek

7

1

25

16

Szulczyńska Monika

„Czytam bo lubię” – zajęcia czytelnicze dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

wtorek

1

1

 

17

Sienicka Iwona, Górska Małgorzata

Szkolne Koło Caritas

piątek, sobota

10

1

49, parafia

18

Surowik Małgorzata

Program autorski „Matematyka i informatyka to filar przyszłego olimpijczyka

czwartek

14.30-16.00

2

36/46

19

Święcica Damian

Koło języka niemieckiego

poniedziałek

7.30-8.00

1

św. 1

20

Język niemiecki dla kl. IV

piątek

7

1

św. 1

21

Zaremba Maria

Zajęcia z uczniem zdolnym z historii kl. VIII

czwartek

10

1

47

22

Raciborska Monika

Zajęcia z uczniem zdolnym przygotowujące do konkursów wojewódzkich

wtorek

2

1

stolik

23

Sawicka Ewa

Terapia ręki

środa

8

1

37

24

Sawicka Ewa

Edukacja komunikacyjna z kodowaniem

poniedziałek

7

1

37

25

Budryk Ewa

Spotkania zespołu wokalno-muzycznego „Wiolinek”

środa

9

1

32

 

1.

Bartoszewicz Katarzyna

Terapia pedagogiczna kl. 4b

wtorek

5

1

czytelnia

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kl. 3b

piątek

5

1

czytelnia

2.

Cholewicka Małgorzata

Terapia pedagogiczna kl. 4c

czwartek

7

1

czytelnia

3.

Budryk Ewa

Terapia pedagogiczna kl. 4a

I gr. środa

7

1

32

II gr. czwartek

5

1

czytelnia

4.

Dardzińska Irena

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

środa

7

1

34

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3a

środa

6

1

czytelnia

5.

Sawicka Ewa

Zajęcia korekcyjo-kompensacyjne kl. 2a, 2b

poniedziałek

6

1

48

Zajęcia korekcyjo-kompensacyjne kl. 2c

środa

5

1

35

Zajęcia rozwijające uzdolnienia kl. 2a

środa

7

1

36

6.

Surowik Małgorzata

Zajęcia rozwijające uzdolnienia kl. 2b

czwartek

7

1

36

7.

Filipek Elżbieta

Zajęcia rozwijające uzdolnienia kl. 2c

czwartek

6

1

hol

8.

Rostkowska Ewa

Terapia pedagogiczna kl. 7a

środa

1

1

44

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki kl. 8a

wtorek

9

1

24

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki kl. 8e

piątek

1

1

46

9.

Gątarz Halina

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki kl. 8c

wtorek

9

1

34

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki kl. 8d

środa

8

1

34

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kl. 8a, 8d

poniedziałek

8

1

44

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kl. 7a, 7d

poniedziałek

9

1

44

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kl. 7b, 7c

środa

9

1

45

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kl. 6d

piątek

2

1

43

10.

Kalska Danuta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 4, 5

środa

8

1

św. 1

11.

Ciborowska Lidia

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego kl. 8e

wtorek

3

1

25/26

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego kl. 8a

poniedziałek

1

1

53

12.

Kwiatkowska Katarzyna

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego kl. 8c

poniedziałek

8

1

34

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego kl. 8d

poniedziałek

9

1

47

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8d

czwartek

9

1

26

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 7d

środa

8

1

47

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 6d

wtorek

8

1

26

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 7a, 7b, 7c

piątek

1

1

48

18.

Żbikowski Artur

Zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego w klasach czwartych

poniedziałek

9

1

46