ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Edukacja wczesnoszkolna

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Jaroszewicz Joanna

Zespół dydaktyczno - wychowawczy

wtorek

7

32

2

Budryk Ewa

Zespół wyrównawczy

czwartek

10

32

3

Chludzińska Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

poniedziałek

10

31

4

Zawadzka Bożena

Zespół dydaktyczno - wychowawczy

wtorek

4

czytelnia

5

Cholewicka Małgorzata

Zajęcia korekcyjno - wyrównawcze

środa

10

33

6

Filipek Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy III A

poniedziałek

4

czytelnia

7

Redyk Barbara

Zajęcia wyrównawcze

wtorek

5

czytelnia

8

Najdyhor Kamila

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

Środa,

piątek

6

6

Mały budynek

9

Bartoszewicz Katarzyna

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

czwartek

6

czytelnia

10

Łebkowska Katarzyna

Zajęcia dydakyczno - wyrównawcze

piątek

6

czytelnia

 

Język polski

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Biedrzycka Aneta

Zespół dydaktyczno – wychowawczy dla kl. VI

piątek

8

48

2

Miller – Żmijewska Bożena

Zespół wyrównawczy dla klas IVa, b

poniedziałek

3

45

Zespół wyrównawczy dla klas IVc, d

środa

2

45

3

Zyska Joanna

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy dla klas V

piątek

7

26

 

Język angielski

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Charubin – Świderska Anna

Zajęcia wyrównawcze dla klas VI

czwartek

8

25

2

Gołaszewska Małgorzata

Zespół wyrównawczy dla klas V

środa

7

53

3

Kuklińska Dorota

Zajęcia wyrównawcze dla klasy VI B i E

Poniedziałek, wtorek

7

53

4

Kalinowska Aneta

Zespół wyrównawczy dla klas IV

czwartek

3

czytelnia

5

Nerkowska Patrycja

Zajęcia wyrównawcze dla klas II

poniedziałek

6

czytelnia

 

Matematyka

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Kalska Danuta

Zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne dla  klas V

wtorek

8

24

2

Rostkowska Ewa

Zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne dla  klas VI

piątek

1

44

Zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne dla  klas IV

czwartek

2

43

3

Gątarz Halina

Zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne dla  klas IV

środa

3

46

 

Przyroda

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Raciborska Monika

Zajęcia wyrównawcze w klasie IV D

w razie potrzeby

 

 

 

Logopeda szkolny

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Białecka Magdalena

Profilaktyka logopedyczna

wtorek

poniedziałek

 

8.00 – 8.30 (0 A)

8.00 – 8.30 (0 B)

Gabinet logopedy

Zajęcia indywidualne – terapia logopedyczna ucznia z opóźnionym rozwojem mowy

Środa, czwartek

8.00 – 8.30

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

wtorek

9.30 – 10.30

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA UCZNIA PROWADZONE W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Edukacja wczesnoszkolna

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Dardzińska Irena

Praca z uczniem zdolnym

środa

4,5

czytelnia

2

Budryk Ewa

Praca z uczniem zdolnym

Środa, czwartek

10

10

32

3

Bartoszewicz Katarzyna

Zajęcia z uczniem zdolnym

środa

5

sala terapii

4

Lasek Danuta

Koło matematyczne „Mądra główka”

Koło polonistyczne „Mały twórca”

czwartek

wtorek

5

5

Mały budynek, czytelnia

5

Zawadzka Bożena

Zajęcia z uczniem zdolnym

czwartek

4

Sala terapii

6

Jaroszewicz Joanna

Praca z uczniem zdolnym

wtorek

6

czytelnia

7

Filipek Elżbieta

Praca z uczniem zdolnym

wtorek

4

czytelnia

8

Łebkowska Katarzyna

Śladami prastarej Łomży

środa

6

korytarz

9

Sawicka Ewa

Gromada zuchowa

Zajęcia z uczniem zdolnym

Piątek

piątek

6

7

Mały bud. czytelnia

10

Redyk Barbara

Praca z uczniem zdolnym

Środa

6

czytelnia

 

 Język polski

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Biedrzycka Aneta

Praca z uczniem zdolnym z klasy VI

środa

8

47

2

Miller – Żmijewska Bożena

Zajęcia z uczniem zdolnym z klas IV

Poniedziałek

środa

3

2

45

45

3

Zysk Joanna

Praca z uczniem zdolnym z klas V

czwartek

8

26

 

Język angielski

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Charubin – Świderska Anna

Praca z uczniem zdolnym w klasie IV A i B

poniedziałek

2

czytelnia

2

Gołaszewska Małgorzata

Innowacja pedagogiczna

piątek

1

26

3

Kuklińska Dorota

Praca z uczniem zdolnym w kl. V A ,

środa

7

53

4

Kalinowska Aneta

Praca z uczniem zdolnym w klasie IV A, B, C i D

piątek

2

46

5

Nerkowska Patrycja

Koło języka angielskiego dla klas II

piątek

6

czytelnia

 

Historia

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Zduńczyk Piotr

Koło historyczne dla klas VI

poniedziałek

9

47

 

Matematyka

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Bagińska Elżbieta

Praca z uczniem zdolnym w klasie VI

wtorek

6

czytelnia

Praca z uczniem zdolnym w klasie IV

środa

2

24

2

Kalska Danuta

Klub Młodego Przedsiębiorcy

piątek

8

25

 

Przyroda

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Szymańska Mariola

Zajęcia z uczniem zdolnym kl. IV C

Poniedziałek

wtorek

2

3

43

48

2

Raciborska Monika

Praca z uczniem zdolnym IV A, VI A

wtorek

6

43

 

 

Klub Młodego Odkrywcy

piątek

15.30 – 17.00

43

 

 Muzyka/plastyka

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Szmitko Katarzyna

Projekt „Śladami prastarej Łomży”

Wtorek Piątek

3

5

48/korytarz

Teatr „Scholaris”

(ruchomo)

 

 

Zajęcia komputerowe/technika

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Żbikowski Artur

Koło komputerowe

poniedziałek

8

46

 

w - f

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Bikowski Karol

Koło tenisa

czwartek

10

 

2

Konopka Kamil

Koło Dziennikarskie

czwartek

7

53

3

Markowski Mariusz

Szkolne Koło Wolontariatu

Środa,

3,

 

4

Żołnierowicz Katarzyna

Czwartki LA

czwartek

14.30 – 18.00

 

5

Żołnierowicz Artur

Czwartki LA

czwartek

14.30 – 18.00

 

 

religia

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Sienicka Iwona, Górka Małgorzata

Szkolne Koło Caritas

poniedziałek

9, 10

49 lub poza szkołą

2

s. Piętka Elżbieta

Grupa Maryjna – spotkania formacji

czwartek

9, 10

Szkoła lub salka parafialna

 

 Nauczyciele biblioteki

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Bobryk Urszula

Koło teatralne

poniedziałek

13.00– 15.00

czytelnia

2

Podsiadło Joanna

Spotkania z literaturą dziecięcą

wtorek

13.00– 14.00

czytelnia

 

Pedagog szkolny

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Kozłowska Elżbieta

Szkolne Koło PCK

w razie potrzeby

 

 

 

Logopeda szkolny

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Nr pracowni

1

Białecka Magdalena

Szkolne Koło PTTK

2h/miesiąc