PROPOZYCJE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH Z UCZNIEM

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 (w ramach wolontariatu)

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć, klasa

Dzień tygodnia

Kolejna godz. lekcyjna

Liczba godzin

Nr pracowni

1

E. Budryk

Zajęcia wyrównawcze w klasie III A

piątek

10

1

32

2

M. Cholewicka

Zespół korekcyjno-kompensacyjny w klasie III F

czwartek

10

1

33

3

I. Dardzińska

Koło plastyczne

Zajęcia wyrównawcze (co dwa tygodnie)

poniedziałek

10,11

10

2

1

34

4

B. Zawadzka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/Koło matematyczne

poniedziałek

10

1

36

5

K. Bartoszewicz

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy

czwartek

10

1

35

6

K. Łebkowska

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy

środa

10

1

31

7

A. Zaleska

Zajęcia wyrównawcze dla klas II z języka angielskiego

środa

10

1

32

8

J. Jaroszewicz

Opieka nad dziećmi podczas pozalekcyjnych zajęć na basenie

wtorek, czwartek

godz. 16.30-17.15

1

MOSiR

9

M. Surowik

Zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

9

1

36

10

J. Zysk

Koło polonistyczne (kl. VI, VII)

poniedziałek

9

1

26

11

M. Nasiadko

Koło polonistyczne (kl. VII)

czwartek

10

1

26

12

K. Kwiatkowska

Koło czytelnicze „Zakręceni na punkcie książek”

piątek

9

1

26

13

B. Miller-Żmijewska

Koło polonistyczne (kl. V A)

środa

8

1

45

14

A. Biedrzycka

Warsztaty historyczne dla klas V-VII

środa

9

1

47

15

A. Kalinowska

Koło języka angielskiego (kl. VI, VII)

wtorek

9

1

25

16

M. Gołaszewska

Bajkowy świat inspiracją i fascynującym sposobem nauki języka angielskiego (innowacja pedagogiczna)

poniedziałek

8

1

53

17

D. Kuklińska

Koło języka angielskiego (kl. V B)

poniedziałek

8

1

46

18

A. Charubin-Świderska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasie VI D

środa

3

1

czytelnia

19

D. Święcica

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

poniedziałek

1

1

46

20

U. Bobryk

Zajęcia z języka rosyjskiego

poniedziałek

9

1

25

22

W. Zaorski

Koło programowania

środa

9

1

46

23

D. Kalska

Klub Młodego Przedsiębiorcy

piątek

8

1

26

24

M. Szymańska

Koło przyrodnicze (kl. V C)

czwartek

1

1

33

25

M. Raciborska

Klub Młodego Biochemika

środa

9

1

49

26

W. Radomska

Zajęcia rozszerzające z geografii

czwartek

9

1

43

27

M. Rong

Koło eksperymentatorskie

poniedziałek

9

1

49

28

J. Podsiadło

Zajęcia czytelnicze

środa

1

1

czytelnia

29

A. Żbikowski

Koło komputerowe

czwartek

9

1

46

30

A. Frołow

Koło plastyczne

czwartek

8,9

2

48

31

P. Zduńczyk, M. Szulczyńska

Koło teatralne „Kurtyna”

poniedziałek

7

2

hol

32

M. Białecka, M. Rytel

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze

Szkoła Dobrych Manier

wtorek

17.00-18.30

2 co II tydzień

świetlica

33

K. Szmitko

Grupa Słowianie

czwartek

5

1

hol

34

K. Konopka

Koło dziennikarskie - N@sza Siódemka

zgodnie z potrzebami koła

1

53

35

M. Górska

Szkolne Koło Caritas

wg harmonogramu Caritas Łomża

1-3

 

36

s. E. Piętka

Grupa Maryjna – zajęcia formacyjno - rekreacynje

środa

10

1

salka katechet./

szkoła

37

M. Kołakowska

Szkolne Koło Caritas

wg harmonogramu Caritas Łomża

1,2,3

 

38

E. Kozłowska

Szkolne Koło PCK

wtorek

10

1

24

39

K. Żołnierowicz

Czwartki LA

czwartek

14.30-18.00

 

stadion

40

A. Durzyńska

Zajęcia sportowe - tenis

środa

II półrocze

1

korty

41

M. Markowski

Zajęcia wychowawcze z klasą V D

według potrzeb

1

2

 

42

K. Bikowski, M. Raciborska

Drużyna Harcerska

czwartek

17.00-18.30

2 godz. co 2 tygodnie

43