12-15.10.2018r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna pracuje według planu.